Förskolan Minibojarna

S:t Eriksgatan 15 1tr
112 39 Stockholm

För frågor om kö och visning
Kö-ansvarig förälder i styrelsen
E-post: minibojarna.anmalan@gmail.com

Rektor, Josefin Lärking
E-post: rektor@minibojarna.se

Styrelseordförande, Jessica Roos
E-post: ordforande.minibojarna@gmail.com

Förskolan Minibojarna
E-post: minibojarna@gmail.com

Sociala medier
Följ oss på vår Facebook-sida Förskolan Minibojarna.