Förskolan Minibojarna

Minibojarna är ett Reggio Emilia-inspirerat föräldrakooperativ mitt på Kungsholmen. Vi har plats för 29 barn uppdelat på två avdelningar, Jollen (cirka 1–3 år) och Skeppet (cirka 3–5 år).

Våra lokaler är belägna i hemmiljö en trappa upp och vi har en egen gård där vi cyklar eller leker i sandlådan. Personalen är engagerad, välutbildad och har lång och bred erfarenhet. Vi har hög personaltäthet – på våra två avdelningar arbetar fem pedagoger. Dessutom arbetar vår förskolechef 75 procent i barngrupperna. Vi är ute och leker varje dag, på gården och i närliggande parker, och en dag i veckan går vi på utflykt.

Alla människor är unika och har ett eget värde. Vi vill att alla barn ska utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar och värdesätter andra människor för just de unika individer som de är. Vi vill i enlighet med förskolans läroplan att ”Samtliga barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”.

På förskolan Minibojarna är alla individer en stark tillgång till den grupp de går i och uppskattas och ges respekt av alla som vistas på förskolan. Vi vill ge utrymme för barnens egna idéer, fantasier och kreativitet i lek och lärande, inomhus såväl som utomhus.