Förskolan Minibojarna

Minibojarna är ett Reggio Emilia-inspirerat föräldrakooperativ mitt på Kungsholmen. Vi har plats för 29 barn uppdelat på två avdelningar, Jollen (1–3 år) och Skeppet (3–5 år).

Våra lokaler är belägna i hemmiljö en trappa upp och vi har en egen gård där vi cyklar eller leker i sandlådan. Personalen är engagerad, välutbildad och har lång och bred erfarenhet. Vi har hög personaltäthet – på våra två avdelningar arbetar fem pedagoger. Dessutom arbetar vår förskolechef 75 procent i barngrupperna.

På Minibojarna behandlas alla lika och barnen får vara barn och leka utifrån intresse.