Förskolan Minibojarna

Minibojarna är ett föräldrakooperativ mitt på Kungsholmen med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Förskolan har utevistelse, lek och lust till livslångt lärande i fokus. Vi har plats för 29 barn uppdelat på två avdelningar, yngre barn och äldre barn. Under dagarna fördelar vi barnen i tre tvärgrupper; Jollen (1-2 år), Ekan (2-3 år) och Skeppet (3-5 år).

Våra lokaler är belägna i ett bostadshus och är anpassade för att vara en stimulerande pedagogisk miljö. Vi har tidigare använt oss av innergården som under 2019/2020 renoveras. Vi använder oss istället av de fina parkerna i närområdet. Personalen är engagerad, välutbildad och har lång samt bred erfarenhet. Vi har hög personaltäthet – i våra tre tvärgrupper arbetar sju pedagoger inklusive rektor.

Alla människor är unika och har ett eget värde. Vi vill att alla barn ska utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar och värdesätter andra människor för just de unika individer som de är. Vi vill i enlighet med förskolans läroplan att ”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen”.

På förskolan Minibojarna är alla individer en stark tillgång till den grupp de går i och uppskattas och ges respekt av alla som vistas på förskolan. Vi vill ge utrymme för barnens egna idéer, fantasier och kreativitet i lek och lärande, inomhus såväl som utomhus.

Välkommen till oss!