Om du har sypunkter eller klagomål som rör förskolans verksamhet kan du kontakta Minibojarnas rektor på rektor@minibojarna.se eller styrelseordförande på ordforande.minibojarna@gmail.com. Återkoppling ges på inskickade klagomål så snart som möjligt.