Pedagogik

Alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Det pedagogiska arbetssättet på Minibojarna är förankrat i en djup humanistisk livshållning, som bygger på respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Estetiskt skapande är en viktig kunskapsväg och på Minibojarna har vi en ateljé där barnen får skapa. Ateljén är omtyckt av barnen och de projekt vi arbetar med i den övriga verksamheten kommer fram även här.