Inskolning

Föräldraaktiv inskolning

Att vara liten och börja i förskolan är en stor omställning. Det är mycket i livet som förändras. Vanor och rutiner rubbas. Barnet möter nya människor som det ska lära känna och lita på. Det är dags att bli medlem i en större grupp utanför familjen. Målet med inskolningen är att det skall bli en positiv upplevelse för barnet att komma till förskolan.

Vår ambition är också att du som vårdnadshavare skall känna dig väl mottagen och komma att trivas med oss. Du och personalen kommer ju under en lång tid tillsammans arbeta för att ditt barn skall utvecklas väl och trivas i förskolan.

Inskolningen börjar på måndagen den vecka ert barn ska skolas in. Den första inskolningsperioden är en föräldraaktiv inskolning och tidsperioden för inskolningen är mellan tre och fem dagar. Under barnets första vecka är inskolningstiden 9.00-15.00.

Första dagen är barnet inne och bekantar sig med den nya miljön och barngruppen. Då får även vårdnadshavaren möjlighet att träffa personalen och lära känna förskolans rutiner.

Andra dagen kommer barnet och vårdnadshavaren fortsätta träffa hela gruppen. Antingen ute eller inne, beroende på väder. Då vi arbetar med en föräldraaktiv inskolning är det meningen att ni som vårdnadshavare ska vara nära och med i det barnet gör under inskolningstiden.

Hur resterande del av veckan ser ut kommer ni få information om löpande.

Inskolningen fortsätter sedan i två veckor från kl. 9.00 till kl. 15.00. Det är viktigt att ni vårdnadshavare under denna tidsperiod är tillgängliga per telefon. Inskolningstiden är individuell och vid behov är vårdnadshavaren tillgänglig eller stannar kvar i förskolan flera dagar.