Dagsrutiner

07.30                Förskolan öppnar, oftast ute i en park i närområdet

09.00                Aktiviteter i respektive tvärgrupp

11.00                  Lunch yngre barn

11.30                  Lunch äldre barn

11.30-14.00    Lugna aktiviteter

14.00                 Mellanmål yngre barn

14.30                 Mellanmål äldre barn

15.00-17.00    Ute-/innelek

17.00                 Förskolan stänger

Minibojarna använder sig av en app som både pedagoger och föräldrar har tillgång till. Där kan föräldrar bland annat frånvaroanmäla sina barn och kommunicera med pedagogerna. Förskolan kan även lägga upp korta blogginlägg om vad barnen gjort under dagen samt information till föräldrar och det finns en kalender med viktiga datum.