Synpunkter eller klagomål

På förskolan Minibojarna vill vi ha ett öppet och levande diskussionsklimat. Vi anser att synpunkter eller klagomål är en del av vårt kvalitetsarbete som kan förbättra och driva utbildningen framåt.

Enligt Skollagen 4 kap. 8 § ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det.

• Vänd dig i första hand till en pedagog i verksamheten med dina synpunkter.
• Om du inte inte är nöjd kontaktar du förskolans rektor. Rektor tar emot ditt klagomål och tar kontakt med berörda personer för att få deras syn på händelsen eller sakfrågan. Inom 10 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.
• I tredje hand, om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag på åtgärder som du fått, tar du kontakt med styrelsen som hanterar ärendet och återkommer med besked inom 10 arbetsdagar.
• Är du fortfarande inte nöjd kontakta Stockholms stads Utbildningsförvaltning.

Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt, via besök eller via webformuläret nedan som ger möjlighet till anonym klagomålsanmälan. Alla synpunkter/klagomål, muntliga som skriftliga, samt hantering och eventuella åtgärder utreds, följs upp och dokumenteras.

Adress till oss:
Förskolan Minibojarna
Sankt Eriksgatan 15
112 39 Stockholm

Rektor: rektor@minibojarna.se

Styrelsen: ordforande@minibojarna.se
Stockholms stads Utbildningsförvaltning: anmalan@stockholm.se