Reggio Emilia

Alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Skapande som kunskapsväg.

På Minibojarna driver vi en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet. Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt som hyser stor respekt för barn och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Estetiskt skapande är en viktig kunskapsväg och på Minibojarna har vi en ateljé där barnen får skapa. Ateljén är omtyckt av barnen och de projekt vi arbetar med i den övriga verksamheten kommer fram även här. När vi exempelvis lärt oss om kroppen väljer barnen själva att ta in sina lärdomar i sitt skapande, en bit lera med en pinne blir ett öra eller hela kroppen.

Det pedagogiska arbetssättet är förankrat i en djup humanistisk livshållning, som bygger på en stark tro på människans möjligheter. Reggio Emilia-filosofin har en djup respekt för barnet.

Läs mer om Reggio Emilia på www.reggioemilia.se