Öppettider

 

Förskolans öppettider

Förskolan Minibojarna har för närvarande öppet helgfria vardagar klockan 07.40–17.00.

Förskolan följer Stockholm stads regler för ramtider avseende den maximala öppettid som en förskola ska kunna erbjuda, som är mellan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Förskolans öppettider fastställs utifrån föräldrarnas behov av öppethållande och detta ska kontinuerligt följas upp. Föräldrars förändrade behov av öppethållande ska mötas omgående med hänsyn till de enskilda omständigheterna. När förskolan har stängt ska alternativ erbjudas om behov finns. Förskolan kan då exempelvis ta in en vikarie eller erbjuda alternativ förskola.

Förskolan har för närvarande stängt

  • 4 veckor under juli/augusti för semester,
  • cirka tre dagar per år för planering (en på vårterminen och två på höstterminen),
  • mellan jul och nyår, samt
  • klämdagar.

Förskolan stänger kl. 15.30 en dag per månad för personalens arbetsplatsträff. Datum meddelas i god tid.

Vad gäller vid föräldraledighet?

Om du har barn på förskolan och är föräldraledig med syskon får barnet vara max 30 timmar per vecka på förskolan.