Öppettider

Förskolans öppettider

Förskolan har för närvarande öppet helgfria vardagar klockan 07.45–17.00.

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vad gäller vid föräldraledighet?Om du har barn på förskolan och är föräldraledig med syskon har barnet tidigare fått vara 30 timmar per vecka på förskolan. Den 12 december 2016 ändrades reglerna i Stockholm så att även barn med syskon hemma får gå heltid. Prata med förskolechefen om reglerna gäller dig och du önskar ha ditt barn heltid på förskolan. Ändringen ska göras en månad i förväg och gäller från närmaste månadsskiftet därefter. Om du exempelvis anmäler ändringen om vistelsetid den 12 januari kan barnet börja gå heltid från 1 mars.

Stängt vid planering och personalmöte

Förskolan har stängt en dag i början av varje termin för verksamhetsplanering och en dag i slutet av varje termin för utvärdering.

En eftermiddag per månad stänger förskolan klockan 15.30 på grund av personalmöte. Datum meddelas i god tid.

Förskolan har semesterstängt under 4 veckor i juli/augusti.