Öppettider

Förskolans öppettider

Förskolan följer Stockholm stads regler för ramtider avseende den maximala öppettid som en förskola ska kunna erbjuda. Beslut om förskolans öppettid fastställs emellertid utifrån föräldrarnas/vårdnadshavarnas önskemål om den dagliga vistelsetiden för respektive barn. Minibojarna har för närvarande öppet helgfria vardagar klockan 07.45–17.00.

Förskolan har för närvarande stängt

  • 4 veckor under juli/augusti för semester,
  • cirka tre dagar per år för planering (en på vårterminen och två på höstterminen),
  • mellan jul och nyår, samt
  • klämdagar.

Förskolan stänger kl. 15.30 en dag per månad för personalens arbetsplatsträff. Datum meddelas i god tid.

Vad gäller vid föräldraledighet?Om du har barn på förskolan och är föräldraledig med syskon får barnet vara max 30 timmar per vecka på förskolan.