Ny logga lyfter våra värderingar

Vår nya logga symboliserar våra värderingar om allas lika värde och lyfter aspekter av kön/genus, etnicitet och ålder.

Personalen på förskolan Minibojarna ville uppdatera loggan till en där de kan identifiera sig, barnen och förskolans uppdrag. Utifrån det har den nya loggan tagits fram.

– Loggan symboliserar vad vi tillsammans arbetar mot, det vill säga dels de värderingar som finns i våra styrdokument såsom förskolans läroplan, likabehandlingsplan, skollagen med mera. Dels symboliserar loggan den stämning och empatiska bro som vi upplever finns hos barnen mellan våra avdelningar Jollen och Skeppet, säger Andreas Antonsson, förskollärare på Skeppet och som har skapat den nya loggan.

Minibojarna arbetar aktivt med och lyfter frågor om kön/genus och etnicitet i samtal med barnen och det finns nu representerat även i förskolans logga.

Tack Andreas för vår nya, fina logga!