Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i vår kö? Det gör du via Stockholms stads kösystem genom e-tjänsten Min barnomsorgE-legitimation krävs.

För frågor om kösystemet kontakta Stockholms stad, exempelvis via mejl forskola@stockholm.se

För frågor om vår kö och visning av förskolan kontakta kö- och PR-ansvarigförälder på minibojarna.anmalan@gmail.com

Vi ordnar visning av förskolan cirka två gånger per år. Höstens informationsträff blir i oktober eller november, datum kommer senare. Det finns möjlighet att se förskolan vid andra tillfällen, mejla din förfrågan till kö- och PR-ansvarig.

Vi följer Stockholms stads intagningsregler. Köplatser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  • Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8, paragraf 9).
  • Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  • Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

 

Vi är otroligt glada att vi har fått plats på Minibojarna. Det är erfaren och bra personal, små barngrupper och det märks verkligen att barnen trivs och har roligt på förskolan.