Inskolning

Föräldraaktiv inskolning

Att vara liten och börja i förskolan är en stor omställning. Det är mycket i livet som förändras. Vanor och rutiner rubbas. Barnet möter nya människor som det ska lära känna och lita på. Det är dags att bli medlem i en större grupp utanför familjen. Målet med inskolningen är att det skall bli en positiv upplevelse för barnet att komma till förskolan.

Vår ambition är också att du som förälder skall känna dig väl mottagen och komma att trivas med oss. Du och personalen kommer ju under en lång tid tillsammans arbeta för att ditt barn skall utvecklas väl och trivas i förskolan.

Det är du som förälder som är barnets trygghet under inskolningen. Detta innebär att du till en början ska finnas på en bestämd plats inom syn- och räckhåll. Detta för att barnet skall kunna gå ifrån dig för att leka och sedan, vid behov, återvända. Orsaken till att du ska vara passiv är att personalen med lekens hjälp skall bygga upp relationen till barnet.

I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur inskolningen går till.
Föräldraraktiv inskolning 2017