Introduktion

Att vara liten och börja i förskolan kan vara en stor omställning då det är mycket i vardagen och livet i sin helhet som förändras. Bland annat rubbas vanor, rutiner, och barnet möter nya människor som det ska lära känna och lita på. Det är nu dags att bli medlem i en större grupp utanför familjen.

Målet med introduktionen är att det ska bli en positiv upplevelse för barnet att komma till förskolan. Målet är även att du som förälder ska känna dig väl mottagen och komma att trivas med oss. Du och pedagogerna kommer under en lång tid tillsammans arbeta för att ditt barn ska utvecklas väl och trivas i förskolan.

Föräldraaktiv introduktion

På Minibojarna arbetar vi utifrån en föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att barnet och du som förälder är med i alla aktiviteter och rutiner i verksamheten. Tillsammans med nya kamrater får ni tillsammans med ert barn erfara vad det innebär att gå i förskola och lära känna oss pedagoger.

Följande tider gäller från ert startdatum:
Dag 1: 09.15 – ca 12.00 (föräldern med)
Dag 2: 09.15 – 14.00 (föräldern med)
Dag 3: 09.15 – 15.00 (föräldern med)
Dag 4: 09.15 – 15.00
Dag 5: 09.15 – 15.00
Dag 6: 09.15 – 15.00
Dag 7: 09.15 – 15.00
Dag 8: 09.15 – 15.00
Dag 9: 09.15 – 15.00
Dag 10: 09.15 – 15.00

Från och med dag tre kan det vara aktuellt att lämna barnet på förskolan utan att du som förälder är med. Detta sker dock först när förälder och pedagoger i samspråk anser att barnet är redo för detta. Ta med i beräkningen att sjukdom eller annan frånvaro kan göra att introduktionen tar längre tid. Under den första månaden rekommenderar vi att barnet i möjligaste mån är på förskolan så kontinuerligt som möjligt och alltså inte har några lediga dagar annat än vid sjukdom.

Vad förväntas av dig som förälder under introduktionen?

Du som förälder är med ditt barn hela tiden i alla rutiner och aktiviteter. Det är du som utgör tryggheten för ditt barn och vi pedagoger som erbjuder barnen samspel och spännande aktiviteter. Det är du som förälder som äter tillsammans med ditt barn, sover med hen, tröstar och stöttar vid hygienrutiner. Det är viktigt att barnet inte behöver vara med om några avsked under de första introduktionsdagarna.