Förskolan Minibojarna

Förskolan Minibojarna har små barngrupper och hög personaltäthet. På våra två avdelningar arbetar fem pedagoger. Dessutom arbetar vår förskolechef 75 procent i barngrupperna.

Minibojarna är ett Reggio Emilia-inspirerat föräldrakooperativ med plats för 29 barn uppdelat på två avdelningar, Jollen (cirka 1–3 år) och Skeppet (cirka 3–5 år).

Våra lokaler är belägna i hemmiljö en trappa upp och vi har en egen gård. Personalen är engagerad, välutbildad och har lång och bred erfarenhet.

Välkommen till oss!