Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Minibojarna

I Sverige har föräldrakooperativ funnits sedan mitten av 1970–talet. Det är en relativ kort tid i barnomsorgens historia. Minibojarna bildades 1989, först som en ideell förening och därefter som ekonomisk förening, vilket det är än i dag. Minibojarna var från början en företagsknuten förskola (Trygg-Hansa) men blev sedan ett föräldrakooperativ.

De föräldrar som har sina barn på Minibojarna är medlemmar i den ekonomiska föreningen som driver förskolan.

Föräldrarna kan påverka barnens vardag

Den största skillnaden mellan föräldrakooperativ och kommunala förskolor ligger i graden av föräldramedverkan och inflytande. Det är vi föräldrar med barn på Minibojarna som driver förskolan genom styrelsen. Det är styrelsen som har det ekonomiska ansvaret samt ansvar gentemot personalen, då det är vi som driver den ekonomiska föreningen och därmed är arbetsgivare.

En av fördelarna är det inflytande som föräldrarna har på verksamheten. Det är exempelvis föräldrarna som har valt att nästan allt mellanmål ska vara ekologiskt.

Alla pengar går till verksamheten och våra barn

Förskolan är inte vinstdrivande – styrelsen arbetar således ideellt – och alla pengar går direkt tillbaka till verksamheten och våra barn. Det är föräldrarna som väljer vad vi tycker är viktigt och vad vi vill lägga pengarna på.

Våra stadgar

Att vara medlem

I samband med att du som förälder tackar ja till en plats på Minibojarna blir du också medlem i vårt föräldrakooperativ. Som medlem i Minibojarna har du mer ansvar än på en kommunal förskola. Föräldrakooperativet har anställd personal som sköter den dagliga, pedagogiska verksamheten, men det är vi föräldrar, genom styrelsen, som ansvarar för själva driften av förskolan.

  • Föräldrarna har en närvarodag en gång per termin och familj.
  • En helg per termin har Minibojarna en städ- och fixarhelg då alla familjer deltar i storstädning av förskolan. I samband med helgen ordnas ett knytkalas för både föräldrar och barn.
  • För närvarande har vi ett städbolag som sköter den dagliga städningen.
  • Styrelsearbete två år per barn.

De föräldrar som inte är representerade i styrelsen ska ingå i en av tre föräldragrupper, som sköter olika områden i verksamheten;

  • Trivselgruppen – anordnar sociala aktiviteter, avslutningar med mera.
  • IT-gruppen – hjälper till med tekniska hjälpmedel och allt som har med IT att göra.
  • Fixargruppen – lagar, fixar och donar.

Arbetsinsatsen som olika uppgifter kräver kan variera och det kan därför vara lämpligt att prova på olika uppgifter under sin period i föräldrakooperativet.

Att vara medlem i ett kooperativ innebär alltså att föräldrarna själva, tillsammans med personalen, bestämmer hur våra barn skall ha det på förskolan. Vi kan påverka hur stora barngrupperna är, hur miljön ser ut med mera.

Föräldraavgift

Vi betalar inte mer än på en kommunal förskola men vårt inflytande är mycket större.

Avgiften på ett föräldrakooperativ är densamma som på en kommunal förskola. Vi tar ut föräldraavgift i enlighet med den så kallade maxtaxan, det innebär att avgiften är inkomstrelaterad, men med en maximalt högsta avgift per barn. Se mer information om maxtaxan på Stockholms stads hemsida.