Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativet Minibojarna

I Sverige har föräldrakooperativ funnits sedan mitten av 1970–talet. Minibojarna bildades redan 1989, först som en företagsknuten förskola (Trygg-Hansa) men blev sedan ett föräldrakooperativ.

Förskolan leds i dag av vår förskolechef Evelina Karlsson,  som är ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Styrelsen, bestående av föräldrar, har en nära dialog med förskolechefen vilket ger stora möjligheter till föräldramedverkan och inflytande. Detta är den största skillnaden mellan föräldrakooperativ och kommunala förskolor.

Utöver styrelsen finns det tre föräldragrupper som stödjer verksamheten specifikt gällande it-, lokal- och trivselfrågor.

Förskolan är inte vinstdrivande och alla pengar går direkt tillbaka till verksamheten och våra barn.

Våra stadgar

Stadgar Minibojarna

Att vara medlem

I samband med att du som förälder tackar ja till en plats på Minibojarna blir du också medlem i vår ekonomiska förening.

Vad krävs av dig som förälder och medlem?

  • En helg per termin har Minibojarna en städ- och fixarhelg då deltar alla familjer i storstädning av förskolan. I samband med helgen ordnas ett knytkalas för både föräldrar och barn.
  • Att vara delaktig i styrelsearbete som styrelseledamot eller – suppleant (cirka två år per barn) eller ingå i en av de tre föräldragrupperna nedan.
  • Trivselgruppen – anordnar sociala aktiviteter, avslutningar, etcetera.
  • IT-gruppen – hjälper till med tekniska hjälpmedel och allt som har med IT att göra.
  • Fixargruppen – lagar, fixar och donar.

Arbetsinsatsen som olika uppgifter kräver kan variera och det kan därför vara lämpligt att prova på olika uppgifter under sin period i föräldrakooperativet.

Föräldraavgift

Vi betalar inte mer än på en kommunal förskola men vårt inflytande är mycket större.

Avgiften på ett föräldrakooperativ är densamma som på en kommunal förskola. Vi tar ut föräldraavgift i enlighet med den så kallade maxtaxan, det innebär att avgiften är inkomstrelaterad, men med en maximalt högsta avgift per barn. Se mer information om maxtaxan på Stockholms stads hemsida.