Femårsgruppen

Under barnets sista år på Minibojarna erbjuder vi en speciell femårsverksamhet. Tanken är att ge barnen förutsättningar inför förskoleklass och skola.

Vi samarbetar med femårsgrupper från andra föräldrakooperativ i närheten. En gång i veckan träffar våra femåringar de andra kooperativens femåringar. Då arbetar vi med gymnastik, drama, naturen, musik, bild och form.

Förutom att vara skolförberedande ger verksamheten våra barn en god möjlighet att lära känna andra femåringar i området.