Dagsrutiner

Såhär ser dagen ut för barnen på Jollen (1-3 år):

07.45   Förskolan öppnar och barnen börjar komma. Vi klär oss efter väder och öppnar oftast ute på gården. Är det busväder öppnar vi inne.
09.15   Alla barn har kommit. Parklek/planerad aktivitet
10.00   Fruktstund
10.45   Vi går in/blöjbyte, handtvätt
11.00   Samling
11.15    Lunch
12.00  Vila/Lugna aktiviteter allt eftersom barnen vaknar upp
14.00  Städning
14.15   Mellanmål
14.45   Fri lek inne/ute
17.00   Förskolan stänger

 Såhär ser dagen ut för barnen på Skeppet (3-5 år):

07.45  Förskolan öppnar och barnen börjar komma, vi öppnar ute på gården
09.15  Alla barn har kommit. Parklek/planerad aktivitet
10.00  Fruktstund
10.45   Vi går in/handtvätt/samling
11.30   Lunch
12.15   Läsvila
13.00  Planerad aktivitet/fri lek/utevistelse
14.15   Mellanmål
15.00  Fri eller styrd lek/utevistelse
17.00 Förskolan stänger