Dagsrutiner

07.45                Förskolan öppnar, oftast ute i en park i närområdet

09.00                Aktiviteter i respektive tvärgrupp

11.00                  Lunch yngre barn

11.30                  Lunch äldre barn

11.30-14.00    Lugna aktiviteter

14.00                 Mellanmål yngre barn

14.30                 Mellanmål äldre barn

15.00-17.00    Ute-/innelek

17.00                 Förskolan stänger