07.40 Förskolan öppnar

07.50 Förskolan går mot närliggande park

09.00 Pedagogisk verksamhet, inomhus eller utomhus

11.30 Lunch

Ca 12.00- 14.00 Vila och lugna aktiviteter

14.00 Mellanmål yngre barn

14.30 Mellanmål äldre barn

15.00-17.00 Inomhus- eller utomhusaktiviteter

17.00 Förskolan stänger

Minibojarna använder sig av en app som både pedagoger och föräldrar har tillgång till. Där kan föräldrar bland annat frånvaroanmäla sina barn och kommunicera med pedagogerna. Förskolan kan även lägga upp korta blogginlägg om vad barnen gjort under dagen samt information till föräldrar och det finns en kalender med viktiga datum.