Visning april 2018

Varmt välkommen på en visning hos oss på Minibojarna!

Ni får träffa två föräldrar som har barn på förskolan och som sitter i styrelsen. Tillfället är till för er som står i vår kö och önskar plats till hösten 2018 eller som vill ställa sitt barn i kö. Vi inleder med en presentation och ni får svar på era frågor. Eventuellt har någon från personalen möjlighet att närvara. Vi visar även runt i våra mysiga lokaler.

När: 12 april kl. 18–19. 
Var: S:t Eriksgatan 15

Tänk på att detta är ett informationstillfälle för er föräldrar, barnen får gärna komma en annan gång.

OBS! Endast föranmälan! Mejla till Minibojarna.anmalan@gmail.com

Här kan ni läsa mer om vår kö: http://minibojarna.se/koanmalan/

Välkomna till oss Minibojar! 

Ny logga lyfter våra värderingar

Vår nya logga symboliserar våra värderingar om allas lika värde och lyfter aspekter av kön/genus, etnicitet och ålder.

Personalen på förskolan Minibojarna ville uppdatera loggan till en där de kan identifiera sig, barnen och förskolans uppdrag. Utifrån det har den nya loggan tagits fram.

– Loggan symboliserar vad vi tillsammans arbetar mot, det vill säga dels de värderingar som finns i våra styrdokument såsom förskolans läroplan, likabehandlingsplan, skollagen med mera. Dels symboliserar loggan den stämning och empatiska bro som vi upplever finns hos barnen mellan våra avdelningar Jollen och Skeppet, säger Andreas Antonsson, förskollärare på Skeppet och som har skapat den nya loggan.

Minibojarna arbetar aktivt med och lyfter frågor om kön/genus och etnicitet i samtal med barnen och det finns nu representerat även i förskolans logga.

Tack Andreas för vår nya, fina logga!