Under en veckas förskolevistelse får barnen uppleva en hel del på Minibojarna. Vi är ute dagligen och besöker ofta närliggande parker eller gör längre utflykter.

Vi strävar efter att vistas mycket i naturen och går på regelbundna utflykter till parker och skog i närområdet. Vi är noggranna med att erbjuda aktiviteter som bidrar till rörelse och motorik genom utflykter och rörelse inomhus såväl som utomhus. Vi förmedlar rörelseglädje genom rörelselekar, dans och gemensamma aktiviteter. Vi erbjuder olika former av vila varje dag. Alla avdelningar har ett rum/hörna där det finns möjlighet att koppla av.